jnh官网

Mini MP4 迷你垂直电泳槽(PE60201)

产品中心 > 实验小工具 > Mini MP4 迷你垂直电泳槽(PE60201)

Mini MP4 迷你垂直电泳槽(PE60201)

Mini MP4 迷你垂直电泳槽(PE60201)
PE60201, 1/set
品牌:Monad
价格: 5600.00
分享到:
PE60201

Mini MP4 迷你垂直电泳槽可运行市场多个品牌的预制胶和手灌胶,最多可4 块凝胶同时运行;配件齐全,满足制胶及电泳所有环节,也使得手灌胶变得简便快捷。


jnh官网 JNH官网 jnh官网 jnh官网 jnh官网 jnh官网 金年会 金年会